اعضای حاضر در تمرینات تیم ملی شیرجه:

  • قائم میرابیان (سرمربی)
  • مهدی آقا رضایی(مربی)
  • شهنام نظر پور (کرمانشاه)
  • مجتبی ولیپور (آذربایجان‌شرقی)
  • محمدحامد بزمی (تهران)
  • مسعود وکیلی (کرمانشاه)
  • علی شکول (آذربایجان‌شرقی)