برنامه هفته سوم بیست و هفتمین دوره لیگ برتر واترپلو  (میزبان – میهمان)

پنج شنبه ۳۰شهریور ۱۳۹۶:

  • اصفهان – دانشگاه آزاد                       ساعت ۱۵:۰۰

جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶: